Kontakt / Lokalizacja

 

Dane kontaktowe

Aktru – sekcja foto-video:
tel.: +48 72 646 46 64
tel.: +48 508 46 46 64
skype: fotohtml

e-mail: info@fotohtml.pl
www.facebook.com/fotohtml


DANE FIRMY:

Aktru Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
ul. Gdowska 22A

NIP: 683-19-41-323
REGON: 120054951
KRS: 0000234892
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN

Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział w Wieliczce
IBAN: PL 42 1090 2053 0000 0001 0391 6431

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Interesuje mnie termin:

Treść wiadomości