RODO: obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy Panią / Pana, że w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Aktru Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Gdowska 22A, NIP: 683-19-41-323, KRS: 0000234892
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS
reprezentowana przez Grzegorza Stacha – wiceprezesa zarządu.

2) administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3) Pani/Pana dane osobowe łącznie z danymi adresowymi przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez FOTOHTML – dział foto-video Aktru Sp. z o.o.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora.

5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż do czasu cofnięcia przez Pani/Pana powyższej zgody.

7) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową wykonania usługi

10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).